Offer Awyr Agored Weihai Snowwing., Ltd.
Ansawdd Yw Enaid Y Fenter

Sut Gwneir Tiwbiau Ffibr Carbon

Sut Gwneir Tiwbiau Ffibr Carbon

news1

Mae tiwbiau ffibr carbon yn ddelfrydol ar gyfer yr hobïwr a gweithiwr proffesiynol y diwydiant. Gan ddefnyddio anhyblygedd y ffibrau carbon, gellir defnyddio strwythur tiwbaidd hynod stiff ond ysgafn mewn ystod eang o gymwysiadau.
Gall tiwbiau ffibr carbon ddisodli dur, ond yn amlach na pheidio, mae'n disodli alwminiwm. Mewn sawl achos, gall tiwb ffibr carbon bwyso 1/3 o diwb alwminiwm a dal i fod â'r un nodweddion cryfder neu well cryfder. Oherwydd hyn, mae tiwbiau wedi'u hatgyfnerthu â ffibr carbon i'w cael yn aml mewn cymwysiadau sy'n ysgafn, yn hanfodol, fel awyrofod, ceir rasio a chwaraeon hamdden.
Y siapiau proffil tiwbaidd ffibr carbon mwyaf cyffredin yw sgwariau, petryalau, a chylchol. Cyfeirir yn aml at y proffiliau hirsgwar a sgwâr fel “trawst blwch”. Mae trawstiau blwch ffibr carbon yn darparu anhyblygedd rhagorol i strwythur ac yn efelychu dau drawst I cyfochrog.
Ceisiadau Tiwb Ffibr Carbon
Bydd unrhyw gais lle mae pwysau yn hanfodol, newid i ffibr carbon yn fuddiol. Dyma rai o'r defnyddiau mwyaf cyffredin o diwbiau ffibr carbon:

Trawstiau a rhawiau awyrofod
Cydrannau strwythurol Fformiwla 1
Siafftiau saeth
Tiwbiau beic
Padlau caiacio

news2 news3 news4

Gweithgynhyrchu Tiwbiau Ffibr Carbon
Gall fod yn anodd cynhyrchu strwythurau cyfansawdd gwag. Mae hyn oherwydd bod angen rhoi pwysau arno yn fewnol ac ochr allanol y lamineiddio. Yn amlach na pheidio, mae tiwbiau ffibr carbon sydd â phroffil parhaus yn cael eu cynhyrchu naill ai gan weindiad pultrusion neu ffilament.
Tiwbiau pultruded yw'r dull mwyaf cost-effeithiol o weithgynhyrchu proffiliau cyfansawdd parhaus o bell ffordd. Wrth fwlio tiwb gwag, mae angen “mandrel arnofio”. Mae gwialen ddur crom wedi ei gosod yn gadarn yn ei lle ar ochr y marw lle mae'r deunydd crai yn mynd i mewn. Mae'r caledwedd mowntio yn ddigon pell i ffwrdd nad yw'n ymyrryd â'r ffibr trwytho wrth iddo fynd i mewn i'r marw.
Bydd y gofod rhwng y mandrel a'r marw yn pennu trwch wal y tiwb ffibr carbon.
Mae tiwbiau ffibr carbon pultruding yn caniatáu ar gyfer cynhyrchu tiwbiau o bron unrhyw hyd. Cludo'r tiwb yn gyffredinol yw'r cyfyngiad ar ei hyd. Mewn pultrusion, bydd y rhan fwyaf o'r ffibr yn rhedeg cyfeiriad y tiwb. Mae hyn yn creu tiwb gyda stiffrwydd aruthrol, ond dim llawer o gryfder cylch, na chryfder traws-gyfeiriadol.

Tiwbiau Ffibr Carbon Clwyf Ffilament
Ar gyfer cryfder a phriodweddau cynyddol i bob cyfeiriad, mae weindio ffilament yn ddull effeithiol wrth weithgynhyrchu tiwbiau ffibr carbon. Mae tiwbiau clwyf ffilament yn gost-effeithiol ac mae ganddynt briodweddau rhagorol, fodd bynnag, mae'r cyfyngiad mwyaf yn seiliedig ar hyd y peiriant troellog.

Prosesau Gweithgynhyrchu Eraill
Nid troelli trwythiad a ffilament, er mai'r mwyaf cyffredin, yw'r unig ffordd i gynhyrchu tiwbiau ffibr carbon. Mae mowldio bledren, mowldio cywasgu, trwyth gwactod, a phrosesu awtoclaf i gyd yn ddulliau i gynhyrchu tiwbiau ffibr carbon. Mae gan bob un ei fantais a'i anfantais ei hun hefyd.


Amser post: Gorff-28-2021